Herinneringen aan de Hoorn: Slot

Herinneringen aan de Hoorn

< Industrie

Slot

 

Slot

Opgaan, blinken en verzinken.
Dat wordt gezegd van sterren en filmsterren,
maar het geldt net zo goed voor wijken, buurten en gemeenschappen.
Er ontstaat een wijk, komt tot bloei en verdwijnt weer.

image

Land wordt Zand

Na aandacht besteed te hebben aan het ontstaan van de Hoorn, de vorming van een gemeenschap en aan de bloeiperiode van de Hoorns gemeenschap, komt nu het laatste deel, het "verzinken", Het einde van een woonwijk.

Er is de laatste dertig, veertig jaar veel veranderd in de Hoorn. De smalle landweg is een asfaltweg met een fietspad ernaast geworden. De weg is verbreed, de bochten (waaronder de beruchte S-bocht halverwege de Hoorn) zijn er uitgehaald en de bomen langs de weg gerooid.

Vooral het besluit om de Hoorn te bestemmen als industriegebied heeft het aanzien grondig veranderd. Eigenlijk is de verandering in het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw al ingezet met de komst van een afdeling van de Genie in de Hoorn, waardoor de boerderij van Oskam moest verdwijnen. Oskam was niet de enige boer die het veld moest ruimen. In de loop der jaren zijn alle boerenbedrijven verdwenen.

Er kwam veel industrie bij, maar ook verdwenen er van oudst bekende bedrijven en fabrieken uit de Hoorn. Zoals Oosthoek, Van Oordt, de scheepswerf van Kempers en de veevoederfabrieken van Van der Vaart en de Handelsraad. Ook zijn er om verschillende redenen veel huizen afgebroken, De opmars van de industrie was daar schuldig aan, maar tevens modernisering en uitbreiding van bestaande bedrijven. Ouderdom en het niet meer voldoen aan redelijke wooneisen waren er ook oorzaak van dat veel huizen en buurten verdwenen, En zo verdween de "Gele Buurt", de "Lange Buurt", de Hoornstraat, het "Oliefort" enz.

In het westen van Alphen -tegen de Hoorn aan- werd een nieuwe wijk gebouwd met scholen en kerken. Dit had tot gevolg dat "Jonathan" en de school overbodig werden. Dit kwam mede door de grote ontvolking van de Hoorn. De middenstand zag er ook geen brood meer in en zo verdween de ene winkel na de andere. Met het sluiten in 1970 van onze winkel sloten we de rij. De laatste veertig jaar zijn er zo’n 200 huizen, winkels en fabrieken afgebroken.

"Er ontstaat een wijk, komt tot bloei en verdwijnt weer"

Vragen, commentaar, opmerkingen… ?

Postadres: Koerberg 1, 2716 GC Zoetermeer.
Telefoon: 079 321 03 83.

Herinneringen aan de Hoorn

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie artikelen met de herinneringen van Fred Baerveldt aan de Hoorn.

Inhoud