Herinneringen aan de Hoorn: Onderwijs

Herinneringen aan de Hoorn

< De Hoornse Gemeenschap

Onderwijs

Boerderijen >

Onderwijs

Er was één school in de Hoorn: een lagere "school-met-de-bijbel". Het gebouw stond naast "Jonathan".

image

Het gebouw bestond uit drie lokalen. In het ene lokaal de eerste en de tweede klas, waar een juffrouw les gaf. In het volgende lokaal de derde en de vierde klas met een meester en in het derde lokaal de vijfde, zesde en ook nog de zevende klas! In de hoogste klassen gaf het hoofd van de school les. In de tijd van mijn ouders was dat ondermeer G. Kamphorst en in mijn tijd E.D. Lodder.

image

Meester Lodder met zijn vrouw en kinderen (Wim en Hannie).

image

Het schoolplein

image

In 1956 bestond de school 50 jaar en dat is feestelijk gevierd met ondermeer een "les" die gegeven werd aan een klas met leerlingen uit de begintijd van de school, leerlingen dus van 50 jaar en ouder! Daar was ook mijn moeder en haar zuster Bep bij. De les werd gegeven door juffrouw Tolk. De twee mannen zijn van links naar rechts Siem Schellingerhout en Dirk van Klaveren. Achteraan zit mijn tante Bep van Zalingen, daarvoor mijn moeder en vooraan zit Jo Overvliet.

image

Tegen de school aan was het "turfhok" gebouwd en voor de school stond het "meestershuis", waar de bovenmeester ofwel het schoolhoofd woonde. De meeste protestantse kinderen uit de Hoorn gingen hier naar school. Er waren echter gereformeerde ouders, die hun kinderen naar de Oranjeschool in de Zaalbergstraat stuurden. En dat was niet naast de deur. De katholieke kinderen gingen naar de katholieke school aan Het Zwaantje. Hoewel ik me kan herinneren dat er bij mij in de klas ook roomse kinderen zaten.

Hervormd en Rooms

Hervormd en Rooms (de term Katholiek werd zelden gebruikt) waren de geloofsovertuigingen die het meest voorkwamen in de Hoorn. Bij de boeren was het zelfs zo dat zij of Hervormd of Rooms waren. Van Hervormde zijde wil ik noemen de boerengeslachten Van Zwieten en Van den Akker en van Katholieke zijde de families Van der Kempen, Oostdam, Van der Hulst en Vergeer.

De Hervormden kerkten in "Jonathan". Eén keer per zondag was er een dienst. De ene zondag ‘s morgens om 10.00 uur en de andere zondag ‘s avonds om 18.30 uur. Als er ‘s morgens een dienst was in "Jonathan" dan was er ‘s avonds een dienst in de kapel te Gouwsluis. De andere zondag was het net anders om. Meestal ging dan dezelfde predikant voor, die dan die zondag in beide diensten dezelfde preek hield. Jarenlang werd op een harmonium de gemeentezang begeleid door De Zeeuw (morgendiensten) of door mijn oom Freek van Zalingen (avonddiensten).

Het harmonium is een keer vervangen door een van moderner uitvoering: elektrisch en met twee klavieren en een pedaal. Aan de wand hingen twee schilderijen. Op de een stond "De 12-jarige Jezus in de tempel" afgebeeld en het andere schilderij stelde "Het bedrog van Jacob" voor. ‘s Zondagsmiddags was er om half drie zondagschool. Daar ging ook Boukje Visser, die op Zwanendrift woonde, naar toe. Een geestelijk niet helemaal volwaardige vrouw-op-leeftijd die elke zondag trouw naar de zondagschool ging. Dan waren er ook nog de jeugdverenigingen: de Christelijke Jonge Mannenvereniging "Jonathan" en de jongerenclub: "De jonge garde". Van deze laatste club ben ik ook nog een tijdlang lid geweest. Wim Pont was toen een van de leiders. Ik heb daar figuurzagen geleerd en ook het spelletje "guldenslag". Wie kent dat spelletje nog? Ik ben benieuwd.

De katholieke broeders en zusters kerkten in de katholieke kerk aan ‘t Zwaantje (Hazerswoude/Rijndijk). De Zwaantjeskerk is als zovele andere kerken afgebroken. Puin van deze kerk heb ik gebruikt voor een rotstuin bij mijn huis. Ook de Gereformeerden moesten buiten de Hoorn hun heil zoeken. Hun kerk was in de De Ruyterstraat in het "Rode Dorp". Dit gold ook voor de Christelijk Gereformeerden, die helemaal naar het centrum van Alphen (Van Reedestraat) moesten. En dat lopend!

We hebben dan de belangrijkste kerkgenootschappen wel gehad. In het dagelijks leven in de Hoorn was weinig te merken van de verschillende geloofsovertuigingen.

Herinneringen aan de Hoorn

Dit artikel maakt onderdeel uit van een serie artikelen met de herinneringen van Fred Baerveldt aan de Hoorn.

Inhoud